<<< Retour >>>

Radio SBS Vietnamese 28/12/2010 Format mp3

 

Logo SBS

http://www.sbs.au

Ngày 28 tháng 12 năm 2010 (20').
 
Radio SBS Australie.

Tiếng Việt do Vũ Nhuận thực hiện ngày 28 Décembre 2010.

Phần 3 (20’).