Book Kim Van Kieu

<<< Retour >>>

 

Book - Truyen Kieu Tho va Nhac

Nguyễn Du (1766 - 1820)

Nguyễn Du biệt hiệu là Tố Như, Thanh Hiên, con ông Nguyễn Nghiễm, sanh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Nghệ Tình), Nguyễn Du rất tài về văn chương nhưng học đến tú tài mà thôi. Ông trải qua nhiều khó khăn thời thơ ấu, mười một tuổi mồ côi cha, muời ba tuổi mẹ ông qua đời, suốt cuộc đời trai trẻ ăn nhờ ở đậu nhà ông anh ruột Nguyễn Khán. Dù trải qua kham khổ trong 10 năm gió bụi phong trần. Năm 1802, ông được làm quan với triều Nguyễn, được thăng thưởng từ huyện lên đến tham tri năm 1815. Ông chết 1820 với căn bệnh dịch tả. Ngoài tập thơ Kim Vân Kiều (Đo ạn Trường Tân Thanh), Nguyễn Du còn có các tác phẩm khác như : Thanh Hiên Tạp Chí, Nam Trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, Phản chiếu hồn, Thái bình, Long Thành, Thăng Long, Thác lời, Văn tế thập... Truyện Kiều đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hoá Việt Nam.

Trong xã hội phong kiến Việt Nam rối ren và mục nát vào thế kỷ 18 và 19, truyện Kiều không chỉ là tiếng kêu thương đau cho thân phận một người con gái tài sắc, còn là lời tố cáo đanh thép những bất công tàn ác của một xã hội buôn thịt bán người, truyện Kiều nói lên niềm ước mơ tha thiết thoát khỏi kiếp người bị đài đọa. Nguyễn Du khóc người rồi tự hỏi đến mình : Không Biết hơn ba trăm năm sau, Thiên hạ ai người khóc Tố Như ? Có lẽ Nguyễn Du khóc cho thân phận Thúy Kiều là khóc cho thân phận mình phản ảnh cái tâm trạng bị chìm nổi, lắm cảnh éo le từ nhà Lê sang Nguyễn. Đó là một tâm sự của Nguyễn Du đầy mâu thuẩn phức tạp nên rất khó hiểu rỏ sự cuộc của tác phẩm. Nhưng dù sau chúng ta đều công nhận tác phẩm Kim Vân Kiều là một tác phẩm phong phú, độc đáo của dân tộc Việt Nam.

Hân hạnh giới thiệu với các bạn những bài hát về truyện Kim Vân Kiều, bài hát Thúy Kiều và Thúy Vân là bài phổ nhạc đầu tiên của Quách Vĩnh-Thiện vừa thực hiện qua giọng hát Ca Sĩ Quỳnh Lan, Quỳnh Lan là một ca sĩ hiện ở Việt Nam đang được ham mộ ở trong nước và ở hải ngoại có một giọng hát bất hửu trầm buồn. Đây là bài đầu trong tác phẩm Kim Vân Kiều của Nguyễn Du mà mình hứa hẹn là phổ nhạc ra hết tác phẩm nầy gồm có đến 3254 câu thơ, phải tính là 7 CD mới hoàn tất tác phẩm nầy. Đây là một công trình đầy sự nhẩn nại và kỳ công. Tác phẩm Kim Vân Kiều được UNESCO gìn giữ và sấp trong những tác phẩm tài sản của nhân loại. 
Truyện Kim Vân Kiều biểu hiện sự phức tạp của Dân Tộc Việt Nam mà sự kiện nầy vẩn tồn tại cho đến nay. Dân Tộc chúng ta rất phức tạp, hy sinh, cần cù, thông minh mà phải trả một món nợ trần gian rất nặng. Ngày sau sẽ ra sao cho dân tộc chúng ta ?
Quách Vĩnh Thiện, Paris, 25 Mai 2006

Mục Lục

KVK-1             Trăm Năm Trong Cõi Người Ta                1-422

KVK-101         Thúy Kiều, Thúy Vân                                       1-38              Quỳnh Lan
KVK-102         Thanh Minh Đạp Thanh                                 39-76              Hương Giang
KVK-103         Hồng Nhan Bạc Mệnh                                   77-118            Tố Hà
KVK-104         Kim Trọng                                                      119-158          Xuân Phú
KVK-105         Gặp Gở Làm Chi                                           159-196          Mai Thảo
KVK-106         Kiếp Nhân Duyên                                          197-234          Quỳnh Lan
KVK-107         Mộng Triệu Mạch Tương                               235-270          Thùy Long
KVK-108         Kim Trọng, Thúy Kiều                                   271-306          Tố Hà
KVK-109         Rày Gió Mai Mưa                                           307-344          Mỹ Dung
KVK-110         Lượng Xuân                                                  345-380          Hương Giang
KVK-111         Lửa Hương                                                    381-422          Xuân Phú

KVK-2             Bên Tình Bên Hiếu                                     423-890

KVK-201         Lòng Xuân                                                     423-462          Mai Thảo
KVK-202         Chung Tử Kỳ                                                 463-502          Tố Hà
KVK-203         Liêu Dương                                                   503-542          Hương Giang
KVK-204         Ba Đông                                                        543-584          Quỳnh Lan
KVK-205         Bên Tình Bên Hiếu                                        585-628          Xuân Phú
KVK-206         Ép Cung Cầm Nguyệt                                   629-672          Mỹ Dung
KVK-207         Tơ Duyên                                                      673-720          Xuân Phú
KVK-208         Mảnh Hương Nguyền                        721-768          Hương Giang
KVK-209         Mã Giám Sinh                                                769-808          Thùy Long
KVK-210         Tú Bà                                                             808-848          Tố Hà
KVK-211         Đoạn Trường                                                849-890          Quỳnh Lan

KVK-3             Quyến Gió Rủ Mây                                      891-1312

KVK-301         Gương Nhật Nguyệt                                      891-928          Hương Giang
KVK-302         Lầu Xanh                                                       929-966          Tố Hà
KVK-303         Phong Trần                                                    967-1006        Xuân Phú
KVK-304         Túc Nhân                                                       1007-1046      Mỹ Dung
KVK-305         Buồn Trông                                                    1047-1092      Quỳnh Lan
KVK-306         Sở Khanh                                                      1093-1128      Thùy Long
KVK-307         Phù Dung                                                      1129-1162      Mai Thảo
KVK-308         Quyến Gió Rủ Mây                                        1163-1196      Tố Hà
KVK-309         Tống Ngọc Tràng Khanh                               1197-1232      Quỳnh Lan
KVK-310         Chương Đài                                                  1233-1274      Hương Giang
KVK-311         Thúc Sinh                                                      1275-1312      Xuân Phú

KVK-4             Tài Tử Giai Nhân                                         1313-1780

KVK-401         Phận Bèo Mây                                               1313-1354      Tố Hà
KVK-402         Đêm Ngắn Tình Dài                                       1355-1394      Tố Hà
KVK-403         Tay Đã Nhúng Chàm                                    1395-1434      Thùy Long
KVK-404         Tài Tử Giai Nhân                                           1435-1474      Ngọc Ánh
KVK-405         Yếm Thắm Trôn Kim                                     1475-1514      Mai Thảo
KVK-406         Trăng Hoa                                                      1515-1554      Quỳnh Lan
KVK-407         Càng Mặn Càng Nồng                                   1555-1594      Mỹ Dung
KVK-408         Lâm Tri                                                          1595-1638      Hương Giang
KVK-409         Phi Phù Trí Quỷ                                             1639-1684      Thùy Long
KVK-410         Tam Đảo Cửu Tuyền                                    1685-1732      Hương Giang
KVK-411         Túc Trái Tiền Oan                                         1733-1780      Quỳnh Lan

KVK-5             Cá Chậu Chim Lồng                                               1781-2264

KVK-501         Tương Phùng                                                1781-1822      Xuân Phú
KVK-502         Phách Lạc Hồn Xiêu                                      1823-1870      Hương Giang
KVK-503         Loan Phòng                                                   1871-1910      Tố Hà
KVK-504         Trạc Tuyền                                                    1911-1954      Thùy Long
KVK-505         Thiếp Lan Đình                                              1955-1998      Mai Thảo
KVK-506         Kim Ngân                                                       1999-2048      Mỹ Dung
KVK-507         Hằng Thủy                                                     2049-2088      Tố Hà
KVK-508         Thành Hoàng Thổ Công                                2089-2134      Thùy Long
KVK-509         Râu Hùm Hàm Én                                         2135-2178      Xuân Phú
KVK-510         Cá Chậu Chim Lồng                                     2179-2220      Quỳnh Lan
KVK-511         Cung Nga                                                      2221-2264      Hương Giang

KVK-6             Hại Nhân Nhân Hại                                      2265-2778

KVK-601         Phượng Liễn Loan Nghi                                2265-2314      Quỳnh Lan
KVK-602         Nghĩa Trọng Nghìn Non                                 2315-2366      Xuân Phú
KVK-603         Hại Nhân Nhân Hại                                        2367-2404      Hương Giang
KVK-604         Tiền Định                                                       2405-2452      Tố Hà
KVK-605         Gấm Vóc                                                       2453-2502      Thùy Long
KVK-606         Thành Hạ Yêu Minh                                       2503-2554      Mỹ Dung
KVK-607         Hương Lửa Ba Sinh                                      2555-2608      Quỳnh Lan
KVK-608         Tơ Đào                                                          2609-2662      Hương Giang
KVK-609         Nghiệp Duyên                                                2663-2700      Xuân Phú
KVK-610         Phách Quế Hồn Mai                                      2701-2738      Mai Thảo
KVK-611         Phù Tang                                                       2739-2778      Tố Hà

KVK-7             Chữ Tài Chữ Mệnh                                     2779-3254

KVK-701         Lai Sinh                                                          2779-2820      Mỹ Dung
KVK-702         Lâm Thanh                                                    2821-2862      Xuân Phú
KVK-703         Châu Trần                                                     2863-2906      Hương Giang
KVK-704         Động Địa Kinh Thiên                                     2907-2948      Thùy Long
KVK-705         Chiêu Hồn                                                      2949-2996      Mai Thảo
KVK-706         Minh Dương                                                  2997-3038      Mỹ Dung
KVK-707         Tái Thế Tương Phùng                                   3039-3084      Quỳnh Lan
KVK-708         Vật Đổi Sao Dời                                            3085-3138      Tố Hà
KVK-709         Đáy Biển Mò Kim                                           3139-3182      Xuân Phú
KVK-710         Khổ Tận Cam Lai                                          3183-3222      Hương Giang
KVK-711         Chữ Tài Chữ Mệnh                                       3223-3254      Quỳnh Lan

KVK-1             Trăm Năm Trong Cõi Người Ta                1-422

KVK-101         Thúy Kiều, Thúy Vân                                       1-38              Quỳnh Lan
KVK-102         Thanh Minh Đạp Thanh                                 39-76              Hương Giang
KVK-103         Hồng Nhan Bạc Mệnh                                   77-118            Tố Hà
KVK-104         Kim Trọng                                                      119-158          Xuân Phú
KVK-105         Gặp Gở Làm Chi                                           159-196          Mai Thảo
KVK-106         Kiếp Nhân Duyên                                          197-234          Quỳnh Lan
KVK-107         Mộng Triệu Mạch Tương                               235-270          Thùy Long
KVK-108         Kim Trọng, Thúy Kiều                                   271-306          Tố Hà
KVK-109         Rày Gió Mai Mưa                                           307-344          Mỹ Dung
KVK-110         Lượng Xuân                                                  345-380          Hương Giang
KVK-111         Lửa Hương                                                    381-422          Xuân Phú

KVK-2             Bên Tình Bên Hiếu                                     423-890

KVK-201         Lòng Xuân                                                     423-462          Mai Thảo
KVK-202         Chung Tử Kỳ                                                 463-502          Tố Hà
KVK-203         Liêu Dương                                                   503-542          Hương Giang
KVK-204         Ba Đông                                                        543-584          Quỳnh Lan
KVK-205         Bên Tình Bên Hiếu                                        585-628          Xuân Phú
KVK-206         Ép Cung Cầm Nguyệt                                   629-672          Mỹ Dung
KVK-207         Tơ Duyên                                                      673-720          Xuân Phú
KVK-208         Mảnh Hương Nguyền                        721-768          Hương Giang
KVK-209         Mã Giám Sinh                                                769-808          Thùy Long
KVK-210         Tú Bà                                                             808-848          Tố Hà
KVK-211         Đoạn Trường                                                849-890          Quỳnh Lan

KVK-3             Quyến Gió Rủ Mây                                      891-1312

KVK-301         Gương Nhật Nguyệt                                      891-928          Hương Giang
KVK-302         Lầu Xanh                                                       929-966          Tố Hà
KVK-303         Phong Trần                                                    967-1006        Xuân Phú
KVK-304         Túc Nhân                                                       1007-1046      Mỹ Dung
KVK-305         Buồn Trông                                                    1047-1092      Quỳnh Lan
KVK-306         Sở Khanh                                                      1093-1128      Thùy Long
KVK-307         Phù Dung                                                      1129-1162      Mai Thảo
KVK-308         Quyến Gió Rủ Mây                                        1163-1196      Tố Hà
KVK-309         Tống Ngọc Tràng Khanh                               1197-1232      Quỳnh Lan
KVK-310         Chương Đài                                                  1233-1274      Hương Giang
KVK-311         Thúc Sinh                                                      1275-1312      Xuân Phú

KVK-4             Tài Tử Giai Nhân                                         1313-1780

KVK-401         Phận Bèo Mây                                               1313-1354      Tố Hà
KVK-402         Đêm Ngắn Tình Dài                                       1355-1394      Tố Hà
KVK-403         Tay Đã Nhúng Chàm                                    1395-1434      Thùy Long
KVK-404         Tài Tử Giai Nhân                                           1435-1474      Ngọc Ánh
KVK-405         Yếm Thắm Trôn Kim                                     1475-1514      Mai Thảo
KVK-406         Trăng Hoa                                                      1515-1554      Quỳnh Lan
KVK-407         Càng Mặn Càng Nồng                                   1555-1594      Mỹ Dung
KVK-408         Lâm Tri                                                          1595-1638      Hương Giang
KVK-409         Phi Phù Trí Quỷ                                             1639-1684      Thùy Long
KVK-410         Tam Đảo Cửu Tuyền                                    1685-1732      Hương Giang
KVK-411         Túc Trái Tiền Oan                                         1733-1780      Quỳnh Lan

KVK-5             Cá Chậu Chim Lồng                                               1781-2264

KVK-501         Tương Phùng                                                1781-1822      Xuân Phú
KVK-502         Phách Lạc Hồn Xiêu                                      1823-1870      Hương Giang
KVK-503         Loan Phòng                                                   1871-1910      Tố Hà
KVK-504         Trạc Tuyền                                                    1911-1954      Thùy Long
KVK-505         Thiếp Lan Đình                                              1955-1998      Mai Thảo
KVK-506         Kim Ngân                                                       1999-2048      Mỹ Dung
KVK-507         Hằng Thủy                                                     2049-2088      Tố Hà
KVK-508         Thành Hoàng Thổ Công                                2089-2134      Thùy Long
KVK-509         Râu Hùm Hàm Én                                         2135-2178      Xuân Phú
KVK-510         Cá Chậu Chim Lồng                                     2179-2220      Quỳnh Lan
KVK-511         Cung Nga                                                      2221-2264      Hương Giang

KVK-6             Hại Nhân Nhân Hại                                      2265-2778

KVK-601         Phượng Liễn Loan Nghi                                2265-2314      Quỳnh Lan
KVK-602         Nghĩa Trọng Nghìn Non                                 2315-2366      Xuân Phú
KVK-603         Hại Nhân Nhân Hại                                        2367-2404      Hương Giang
KVK-604         Tiền Định                                                       2405-2452      Tố Hà
KVK-605         Gấm Vóc                                                       2453-2502      Thùy Long
KVK-606         Thành Hạ Yêu Minh                                       2503-2554      Mỹ Dung
KVK-607         Hương Lửa Ba Sinh                                      2555-2608      Quỳnh Lan
KVK-608         Tơ Đào                                                          2609-2662      Hương Giang
KVK-609         Nghiệp Duyên                                                2663-2700      Xuân Phú
KVK-610         Phách Quế Hồn Mai                                      2701-2738      Mai Thảo
KVK-611         Phù Tang                                                       2739-2778      Tố Hà

KVK-7             Chữ Tài Chữ Mệnh                                     2779-3254

KVK-701         Lai Sinh                                                          2779-2820      Mỹ Dung
KVK-702         Lâm Thanh                                                    2821-2862      Xuân Phú
KVK-703         Châu Trần                                                     2863-2906      Hương Giang
KVK-704         Động Địa Kinh Thiên                                     2907-2948      Thùy Long
KVK-705         Chiêu Hồn                                                      2949-2996      Mai Thảo
KVK-706         Minh Dương                                                  2997-3038      Mỹ Dung
KVK-707         Tái Thế Tương Phùng                                   3039-3084      Quỳnh Lan
KVK-708         Vật Đổi Sao Dời                                            3085-3138      Tố Hà
KVK-709         Đáy Biển Mò Kim                                           3139-3182      Xuân Phú
KVK-710         Khổ Tận Cam Lai                                          3183-3222      Hương Giang
KVK-711         Chữ Tài Chữ Mệnh                                       3223-3254      Quỳnh Lan